Սոցիալական նոր շատ կարևոր ծրագիր է իրագործվում Արցախի ճակատային գյուղերի բնակիչների համար

Ուշադրության կենտրոնում Արցախի ճակատային գյուղերն են:

«Բառնաբաս» միջազգային հիմնադրամն Արցախի սահմանապահ 7 համայնքում աջակցում է գյուղացիների զբաղվածության ապահովմանը: