⚡️⚡️⚡️ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ⚡️⚡️⚡️Հա ես ռուս եմ, слава россии…Միայն տեսեք, թե ինչպես ռուս կնոջ նյարդերը տեղին տվեցին Վրաստանի առևտրի կենտրոններից մեկում

Հա ես ռուս եմ, слава россии…Միայն տեսեք, թե ինչպես ռուս կնոջ նյարդերը տեղին տվեցին Վրաստանի առևտրի կենտրոններից մեկում