Ո՞ր հիվանդություններն են սպառնում հայերին ապագայում

«Ո՞ր hի վանդություններն են uպառնում հայերին, և ինչպես է hնարավnր hաղթաhարել դրանք… ».

էպիգենետիկ, հոգեunմատիկ Գեոգի Ավագյան.