Հայտնի են դպրոցներում ավարտական քննությունների օրերը